Vårt ansvar

Vi besöker regelbundet våra leverantörer för att försäkra oss om att de vi arbetar med följer de lagar som råder i respektive land och har som mål att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor samt värna om miljön. Vi ser detta som en förutsättning för att bibehålla och stärka affärsbanden sinsemellan.